وطنم ای هستی من

شور مستی من

همه ی جان و تنم

وطنم،وطنم،وطنم وت...

ببخشید گویا دیگه تایم حماسه تموم شده همه با هم میخونیم

ببار از دیده دامن دامن ای اشک  و .......

/ 2 نظر / 5 بازدید
مامان و نی‌نی‌ش

اون آخریه "ت" بود؟؟ آره دیگه ... و تنم؟؟ چی شده ؟؟ نکنه شما هم باتوم خوردین؟؟؟ بعد از وطنم گفتن به و تنم.. و تنم افتادین.. اشکالی نداره یه مدت کبوده بعد خوب میشه... [نیشخند]