سپاس

به‌نام ایزد یکتا

سپاس خداوندی را که دوستی را آفرید و زندگی را به محبت مزین نمود.

اولین متن را برای سپاس از دوستی می‌نگارم که مخلصانه و بی‌دریغ، حقیر را از دریای

محبت‌اش سیراب نموده و مرا شرمسار از عدم توان جبرانی سزا و شایسته نمود.

آرزوی شادی و به‌روزی او کم‌ترین خواسته‌ی من از خدا برای اوست.

ستایش خداوند شادی‌ها را سزاست و سپاس بنده‌هایی که شادی را به دیگران هدیه

می‌دهند.

/ 1 نظر / 8 بازدید